< ECABO | Boek nu

Basistraining Opleiden in de Beroepspraktijk

In deze training staan de belangrijkste taken van de praktijkopleider centraal: organiseren, opleiden, begeleiden en beoordelen.

Denk onder meer aan:

De organisatie op de werkplek: Van Start tot Finish
-        De praktijkopleider in beeld: rol van de praktijkopleider
-        De stagiair in beeld: wat kan, wil en durft hij/zij

Opleiden op de werkplek
-        Kernproces: werken, leren, begeleiden
-        Aan het werk zetten, instructie geven, leren
-        Sturen versus loslaten
-        Gesprekken en gespreksvaardigheden

Beoordelen en waarderen
-        Doelen van beoordelen
-        Wie, wat, waar, hoe

Werkwijze

We werken met korte inleidingen en interactieve werkvormen zoals opdrachten, oefeningen en (groeps) gesprekken met inzet van een trainingsacteur. De ervaringen van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de oefeningen. Bij deze training verwachten wij een actieve inbreng van u.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 435, -- per deelnemer.

Data