< ECABO | Boek nu

Vervolgtraining Begeleiden in de Beroepspraktijk

Programmaonderdelen

-        De houding en het gedrag van leerlingen: hoe ga je hiermee om?

  • Wat zie ik, wat hoor ik, wat zeg ik

-        De begeleidingsstijl van u als praktijkopleider

  • Wat heeft mijn voorkeur
  • Wat is efficiënt

-        Vraaggerichte houding

-        Begeleidingsgesprekken en gesprekstechnieken

-        De taken en verantwoordelijkheden bij het beoordelen

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 435, -- per deelnemer.

Werkwijze

We werken met korte inleidingen en interactieve werkvormen zoals opdrachten, oefeningen en (groeps) gesprekken met inzet van een trainingsacteur. De ervaringen van de deelnemers vormen het uitgangspunt van de oefeningen. Bij deze training verwachten wij een actieve inbreng van u.

Data