< Basistraining praktijkopleider beveiliging | Boek nu

Training Beveiliging in de Zorg

Tijdens de training worden aan de hand van praktijksituaties de complexe beroepssituaties en de wet- en regelgeving behandeld. Dit is een 2-daagse training.

Omschrijving:

Het hoofddoel van een beveiliger in de zorg is 'het mede mogelijk maken van het leveren van zorg'. Werken als beveiliger in de zorg wijkt af van andere werkplekken. Zo krijg je in de zorg te maken met specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast wordt reguliere wetgeving in de zorg anders uitgevoerd. Ook is het werken met patiënten en cliënten anders. Je krijgt te maken met zorgterminologie en taken in de ondersteuning van zorg. Dit is een grote verantwoordelijkheid, die wordt ingevuld door de volgende hoofdtaken:

 • Deelname aan de bedrijfshulpverlening. In zorginstellingen zijn veel personen verminderd of niet zelfredzaam;
 • Aanpak van agressie en geweld. In zorginstellingen zijn relatief veel agressie-incidenten, bijvoorbeeld door ziektebeelden en middelengebruik;
 • Voorkomen van diefstal en inbraak. Patiënten en cliënten nemen vaak waardevolle goederen mee in de verwachting dat de zorginstelling deze veilig houdt;
 • Service aan patiënten, cliënten en hun begeleiders en bezoekers. Een bezoek aan een zorginstelling kan spannend en emotioneel zijn. Als beveiliger kun je bijdragen om hun verblijf aangenamer te maken.

De training wordt mede verzorgd door de auteur van het boek en e-learning Beveiliging in de Zorg. Onze trainers hebben jarenlange ervaring in de beveiliging in de zorg. Tijdens de training worden aan de hand van praktijksituaties de complexe beroepssituaties en de wet- en regelgeving behandeld. Hierdoor kun je de theorie niet alleen beter gaan toepassen in je eigen beroepspraktijk, maar vergroot je ook de slaagkans voor je SVPB-examen Beveiliging in de Zorg.

Voorwaarde:

Je bent gediplomeerd Beveiliger

Het examen bestaat uit drie onderdelen. De theorie-examens basis- en vakkennis beveiliging in de zorg en praktijkopdrachten beveiliging in de zorg met afsluitend een praktijkexamen. Werkervaring in de zorg is relevant voor het succesvol afronden van het laatste examenonderdeel.

Programma:

Dag 1:

 • Professioneel beveiligen in de zorg. Wat zijn de wettelijke kaders als je ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel?
 • Correct omgaan met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wat doe je als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
 • Veilig en duurzaam werken, Hoe ga je om met emoties en agressie?

Dag 2:

 • Weerbaarheid, hoe ga je om met de verschillende vormen van agressie?
 • Ondersteunend handelen bij vrijheidsbeperkende interventies. Wat is je rol en wat zijn je bevoegdheden (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Zorg en Dwang).
 • Veilig omgaan met patiënt- en cliëntgegevens. Hoe ga je om met medische dossiers (AVG)? 
 • Hoe stem je zorgaanbod en zorgvraag af? Wat is jouw rol als beveiliger bij grootschalige incidenten of continuïteitsstoringen.

Na de basistraining kun je:

 • Als beveiliger zorginstellingen ondersteunen in het leveren van de goede en veilige zorg;
 • Werken binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wvggz, Wzd en de Wet BIG;
 • Op een verantwoordelijke wijze omgaan patiënt- en cliëntgegevens;
 • Handelen volgens de convenanten tussen zorginstellingen, politie en justitie;
 • Veilig werken binnen zorginstellingen, rekening houdend met specifieke arbeidsrisico’s.

Je hebt kennis van:

 • De organisatie van zorg in Nederland;
 • Belangrijke competenties van een beveiliger in de zorg;
 • De mogelijke taken van een beveiliger in de zorg;
 • Van de verschillende arbeidsrisico’s in de zorg en hoe hiermee om te gaan;
 • Het werken in de meldkamer in een zorginstelling;
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming en wat dit betekent voor het werken van een beveiliger met patiënt- en cliëntgegevens en personeelsgegevens;
 • Calamiteitenplannen in zorginstellingen en de rol van de beveiliging daarin.

Kosten:

De kosten voor 2020 zijn € 560,00 exclusief btw per persoon.
Deze kosten zijn inclusief het cursusboek Beveiliging in de Zorg, inclusief toegang tot de e-learning ter waarde van € 60,00 en een lunch.

Het minimum aantal deelnemers voor deze training is 8, het maximum is 12.

Betaling:
Vanaf 15 april 2019 kunt u alleen deelnemen aan de training als de betaling vooraf is voldaan. Als u niet tijdig betaald heeft kunt u dus niet deelnemen aan de training.
Vijfendertig dagen voor de trainingsdatum ontvangt u de factuur. Deze wordt verzonden naar het door u opgegeven factuuradres. Controleer dit adres dus goed.
Ook als u zich inschrijft voor een training binnen de betaaltermijn van dertig dagen moet de factuur vooraf zijn voldaan.

 

Data