< Basistraining praktijkopleider beveiliging | Boek nu

Online Training Beveiliging in de Zorg

Online Training Beveiliging in de Zorg

Inleiding

Het hoofddoel van een beveiliger in de zorg is 'het mede mogelijk maken van het leveren van zorg'. Werken als beveiliger in de zorg wijkt af van andere werkplekken. Zo krijgt u in de zorg te maken met specifieke wet- en regelgeving en wordt reguliere wetgeving in de zorg anders uitgevoerd. Ook is de privacy van patiënten in deze sector van het grootste belang (denk aan medische dossiers). Daarnaast krijgt u te maken met zorgterminologie en kan u worden ingezet voor diverse zorgtaken. 

Voordelen

 • Geen reistijd, u volgt de cursus vanaf uw eigen laptop.
 • Cursus en materialen zijn specifiek gericht op het opleiden van beveiligers.
 • Uw eigen praktijksituatie en leerdoelen staan centraal.
 • Een jaar lang toegang tot handige informatie over de opleiding, examens, wet- en regelgeving in de digitale leeromgeving.
 • Persoonlijke begeleiding na de cursus door KBD-adviseur.
 • Met uw certificaat (in combinatie met uw beveiligingsdiploma) bent u officieel praktijkopleider.

Voor wie

U bent gediplomeerd Beveiliger.

Programma online training

Dag 1:

 • Professioneel beveiligen in de zorg. Wat zijn de wettelijke kaders als u ter ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel?
 • Correct omgaan met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wat doet u als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
 • Veilig werken. Hoe gaat u om met emoties?

Dag 2:

 • Weerbaarheid. Hoe gaat u om met de verschillende vormen van agressie?
 • Ondersteunend handelen bij vrijheidsbeperkende interventies. Wat is uw rol en wat zijn uw bevoegdheden?
 • Veilig omgaan met patiëntgegevens. Hoe gaat u om met medische dossiers (AVG)? 
 • Hoe stemt u zorgaanbod en zorgvraag af? Wat is uw rol als beveiliger bij grootschalige incidenten of continuïteitsstoringen?

Na de training

 • Kunt u als beveiliger zorginstellingen ondersteunen in het leveren van de goede en veilige zorg.
 • Kunt u werken binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wvggz, Wzd en de Wet BIG.
 • Kunt u op een verantwoordelijke wijze omgaan patiëntgegevens.
 • Kunt u handelen volgens de convenanten tussen zorginstellingen, politie en justitie.
 • Lukt het u veilig werken binnen zorginstellingen, rekening houdend met specifieke arbeidsrisico’s, zoals besmettingen.

De training bereidt voor op het SVPB-examen. Dit examen bestaat uit drie onderdelen. De theorie-examens basis- en vakkennis en praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg met afsluitend een praktijkexamen. Werkervaring in de zorg is relevant voor het succesvol afronden van het laatste examenonderdeel.

Praktisch

Om de cursus online te kunnen volgen dient u in het bezit te zijn van:

 • PC of laptop met werkende webcam, microfoon en speaker. Geen tablet of telefoon.
 • Systeemeisen: minimaal Windows 8 of Mac iOS Sierra 10.0 of hoger
 • Stabiele internetverbinding
 • Muis
 • Een rustige ruimte waar u de cursus kunt volgen.

De investering

Uw investering bedraagt € 499, exclusief btw. En exclusief SVPB-examen.
De cursus heeft een minimaal aantal van 6 en maximaal 8 deelnemers.

 Graag uw aandacht voor het volgende:

 •  U kunt alleen deelnemen aan de cursus als de betaling vooraf is voldaan.
 • U ontvangt de factuur 35 dagen voor de cursusdatum op het door u opgegeven factuuradres. Controleer dit adres daarom goed.

Data